Általános Szerződési Feltételek
1. Alapfogalmak:
 
1.1. Gyártó és Forgalmazó
Név: PL Beauty Cosmetics Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-513447
Adószám: 14519051-2-19
Bankszámla szám: 10702033-66611745-51100005
Számlavezető bank: CIB BANK Zrt.
Székhely: H-8200 Veszprém, Juhar utca 8.
Telefon: +3688/576-800
E-mail: webshop@plbeautycosmetics.hu
 
1.2. Vásárló
Aki a webshop szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webshop internetes felületén keresztül árut rendel és vásárol.
 
1.3. Szállító
A Gyártó és Forgalmazó cég megbízottja, aki a terméket fizikailag kiszállítja.
 
 
2. Általános Szerződési Feltételek közzététele és módosítása:
A Gyártó és Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a webshop Általános Szerződési Feltételeit részben, vagy egészben bármikor módosítsa. A webshop Általános Szerződési Feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a Gyártó és Forgalmazó a webshop szolgáltatást biztosítja. Az Általános Szerződési Feltételeket a Gyártó és Forgalmazó a honlapján (www.anaconda.hu) teszi közzé.
 
 
3. Általános Szerződési Feltételek elfogadása:
A webshop Általános Szerződési Feltételeinek a Vásárló általi elfogadása a webshop szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut megrendel és vásárol.
 
 
4. Webshop szolgáltatás területi hatálya:
A Gyártó és Forgalmazó által fenntartott internetes felület minden országban, korlátozás nélkül elérhető. A Gyártó és Forgalmazó azonban kizárólag az Európai Unió tagállamainak területére címzett megrendeléseket fogadja el. Külön kérésre és külön megegyezésre azonban ettől eltérhet.
 
 
5. Regisztráció:
A Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Gyártó és Forgalmazót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terhel. A Gyártó és Forgalmazót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Gyártó és Forgalmazónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
 
6. Termékek:
A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a terméken lévő használati utasításból lehet részletesen megismerni. Amennyiben a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, illetve a webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, vagy használhatóságával kapcsolatban a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.
 
6.1. Termékek vételára
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza viszont a kiszállítás költségét.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Gyártó és Forgalmazó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
Amennyiben a Gyártó és Forgalmazó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra), akkor a Gyártó és Forgalmazó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 
 
7. Megrendelés:
A megrendelést a Gyártó és Forgalmazó csak regisztrált Vásárlótól és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Amennyiben a Vásárló valamely mezőt hibásan, vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Gyártó és Forgalmazótól. A Gyártó és Forgalmazót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Gyártó és Forgalmazónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke.
A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni.
 
7.1. Megrendelés visszaigazolása
A hiánytalan megrendeléseket a Gyártó és Forgalmazó 3 munkanapon belül visszaigazolja a Vásárló által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Amennyiben a Gyártó és Forgalmazó az árut a szállítási határidőre előreláthatólag nem tudja leszállítani (pl.: a megrendelt termékre vonatkozó készleteinek kifogyása miatt), a Gyártó és Forgalmazó a megrendelés visszaigazolásától számított 6 munkanapon túl is teljesíthet. Ebben az esetben viszont a Gyártó és Forgalmazó a várható késedelem lehetőségét és annak várható időtartamát a megrendelés vételét követő 1 munkanapon belül közli a Vásárlóval, aki ezen késedelem el nem fogadása esetén a megrendelést jogosult 1 munkanapon belül visszavonni. A Gyártó és Forgalmazó és a Vásárló köteles együttműködni abban, hogy a teljesítés a módosított szállítási határidőn belül a lehető legrövidebb idő alatt megtörténjen.
 
7.2. Megrendelés módosítása és visszavonása
A megrendelés módosítását, vagy visszavonását a vásárló e-mailben teheti meg. A megrendelés visszavonása, vagy módosítása kizárólag a postázás előtt lehetséges. Amennyiben a megrendelés visszavonása, vagy visszafizetéssel járó módosítása miatt a vételár visszafizetésére kerül sor, a megrendelt áru ellenértékének 10 %-át a Gyártó és Forgalmazó kezelési költségként felszámolja.
 
7.3. Szállítás
A Gyártó és Forgalmazó a megrendelés visszaigazolásától számított 6 munkanapon belül köteles a Szállítónak szállítás céljából történő átadás útján teljesíteni.
A Gyártó és Forgalmazó, valamint a Vásárló megállapodik abban, hogy a megrendelt termék a Szállítónak történő átadásától a kárveszély viselése a Vásárlót terheli, így az ezen időponttól kezdődően felmerülő mindennemű kárért a Gyártó és Forgalmazó helytállni nem tartozik.
 
7.4. Fizetés módja
A Vásárló a megrendelt áruk ellenértékét, valamint a kézbesítéssel felmerülő költséget többféle módon is teljesítheti:
– az Anaconda Mintaboltban történő személyes átvétel esetén értelem szerűen szállítási költséggel nem kell számolni
– DPD futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a kifizetés két módon történhet:
° a Gyártó és Forgalmazó bankszámlájára történő előreutalással a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül (ebben az esetben az átutalás megjegyzés rovatában az e-mailben kapott rendelési számot kérjük megadni);
° a leszállítás alkalmával utánvéttel.
A Gyártó és Forgalmazó részteljesítést nem vállal, illetve részfizetést nem fogad el.
 
7.5. Szállítási költségek:
Magyarország területén belül előre utalás esetén:
0,1-3 kg – 1.045 Ft
3,1-5 kg – 1.235 Ft
Magyarország területén belül utánvétes kiszállítás esetén:
0,1-3 kg – 1.445 Ft
3,1-5 kg – 1.635 Ft
Magyarország területén kívüli kiszállítás esetén külön egyeztetés szükséges.
 
7.6. Elállás
A Vásárló az áru átvételét követő 8 napon belül elállhat a webshop szerződéstől. Az elállásra vonatkozó igényét a Gyártó és Forgalmazóhoz eljuttatott e-mailben jelentheti be. Ilyen esetben a Vásárló köteles az árut visszaszolgáltatni és viselni a visszaszolgáltatással felmerülő költségeket.
A vitás esetek elkerülése végett a postán, vagy egyéb szállítmányozó cégen keresztül visszaküldött árut tartalmazó csomag felbontásáról a Gyártó és Forgalmazó videofelvételt készít, s a sértetlenül visszaküldött áru ellenértékét az áru megérkezését követő 30 napon belül visszajuttatja a Vásárló címére, illetve visszautalja az általa megadott bankszámlaszámra.
Ha a terméket a Vásárló használatba vette és így nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a Gyártó és Forgalmazó részére, úgy a Gyártó és Forgalmazó nem vállalja a termék ellenértékének visszafizetését és az árut visszajuttatja a Vásárlóhoz annak költségére.
 
7.7. Sikertelen kézbesítés
Amennyiben a Szállító – a rá vonatkozó jogszabályi előírások szerint – nem tudja kézbesíteni a csomagot a Vásárló által megadott szállítási címen, és azt visszaküldi a Gyártó és Forgalmazó részére, a Gyártó és Forgalmazó a visszaérkezéstől számított 10 munkanapot követően a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja, és az adatokat törli. Amennyiben a csomag meg nem érkezését a Vásárló, annak a Gyártó és Forgalmazóhoz történt visszaérkezését követő 10 munkanapon belül jelzi, a Gyártó és Forgalmazó a csomagot a szállítási költség ismételt megfizetését követő 3 munkanapon belül újra kipostázza.
 
 
8. Adatvédelem, adatbiztonság:
 
8.1. Adatvédelmi nyilatkozat
A Gyártó és Forgalmazó a webshop szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Vásárló a személyes adatainak a szolgáltatóhoz történő eljuttatásával hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Gyártó és Forgalmazó – meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Gyártó és Forgalmazó a Vásárló következő adatait rögzíti:
– teljes név (családnév, utónév)
– e-mail cím
– számlázási cím (település, irányítószám, cím)
– szállítási cím (település, irányítószám, cím)
– telefonszám
 
8.2. Személyes adatok módosítása és törlése
A Vásárló a megadott személyes adatait bejelentkezést követően az Adatmódosítás menüpontban bármikor megváltoztathatja. Amennyiben a Vásárló törölni szeretné regisztrációját, a webaruhaz@plbeautycosmetics.hu e-mail címre küldött levelében kell jeleznie szándékát.
A Gyártó és Forgalmazó a személyes adatokat, és a regisztrációt a Vásárló utolsó megrendelésétől számított 3 év múlva törli.
A Gyártó és Forgalmazó, valamint a Vásárló mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a Gyártó és Forgalmazó, valamint a Vásárló értékhatártól függően a Veszprémi Városi Bíróság vagy a Veszprém Megyei Bíróság illetékessége alá vetik magukat.
 
 
9. Felügyeleti szerv elérhetőségei:
Név: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: H-1088 Budapest, József krt 6.
Telefonszám: +361/459-4800
Web: www.nfh.hu
 
 
 
 
 
 
 
Anaconda logó
Copyright © 2008 PL Beauty Cosmetics Kft. - Minden Jog Fenntartva
Készítette:
   
logo_8.jpg PL Beauty Cosmetics Kft.
H-8200 Veszprém, Juhar utca 8.
Tel.: (+36) 88 576 800
Fax: (+36) 88 576 801
 
Mintaboltunk
H-1063 Budapest, Bajnok utca 13.
Tel.: (+36) 1 219 0708
Fax: (+36) 1 219 0708